Tajemství úspěchu dotazování

Zpětná vazba na obsah videí zdarma a nabídky vstupu do programu Tajemství úspěchu

Videa mě motivovala k zamyšlení nad svým životem

Videa mě přiměla k rozhodnutí něco konkrétního ve svém životě změnit

Věřím v možnost záměrného (plánovaného) zvyšování své míry spokojenosti

Vstoupil/a bych do programu Tajemství úspěchu kdyby byl celý zdarma

Vstoupil/a bych do programu Tajemství úspěchu kdyby stál méně než (Kč)

Forma prezentace nabídky mě odradila od koupě

Jaké související téma by vás zajímalo?

Libovolný další komentář